Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

 1. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Być może trafiłeś na niniejszą podstronę ze strony Internetowej Arkas, być może z wiadomości e-mail, a być może zostałeś tutaj odesłany przez przedstawiciela spółki Arkas. Jeśli zatem masz wątpliwości czy niniejsza informacja wyczerpuje odpowiedź na pytanie dotyczące Twoich danych  - zawsze możesz skontaktować się z Administratorem kierując zapytanie na wskazane poniżej dane. Najprostszą formą kontaktu z Administratorem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo skorzystanie z formularza kontaktowego (http://www.arkas.pl/kontakt/formularz-kontaktowy);
 2. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest ARKAS sp. z o.o., ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor (KRS: 0000021634, NIP: 6951401919) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (dalej jako: „Administrator”, „Arkas”), chyba że w konkretnym przypadku pozyskiwania Twoich danych podano inną informację w tymże zakresie – np. podano dane współadministratora;
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie, w celu:
  1. prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i innych) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o produktach, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu i korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który Arkas dla Ciebie realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. sprzedaży produktów oferowanych przez Arkas. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane nam przekazałeś. Dla przykładu – w ramach formularza kontaktowego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon; ewentualne dane w załączniku treści wiadomości. Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podasz (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. formularza kontaktowego, newslettera, sklepu) może być niemożliwe. W szczególności dotyczy to niezbędnych danych dla formularza kontaktowego zaznaczonych gwiazdką (*);
 6. W zależności od tego jakie dane udostępniłeś Administratorowi i z jakich usług korzystasz (np. sklep Internetowy) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
  1. dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu Arkas.pl, sklepu Internetowego oraz systemu reklamacji;
  2. świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Arkas (np. agencja marketingowa);
  3. świadczące usługi dostawy produktów;
  4. świadczące usługi płatności on-line w sklepie Internetowym (np. PayU, PayByNet, DotPay);
  5. świadczące dla Administratora usługi, prawne, kadrowe, księgowe – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu - przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi albo zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;
 8. Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Arkas mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.